IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu

IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu popularnie nazywana IX lo Poznań. IX liceum w Poznaniu powstało w 1952 roku w komercjalno - robotniczej dzielnicy Wilda, swoją nazwę liceum uzyskało w 1959 roku gdzie jeszcze działała równolegle do szkoły średniej szkoła podstawowa. W 1968 roku szkołą zmieniła budynek na nowych, który znajduje się przy ulicy Warzywnej. Imię Karola Libelta nadano IX lo w 1975 roku i do dzisiaj jest ono używane.

IX liceum ogólnokształcące jest szkołą nowych możliwości i perspektyw jak mówią jej władze. Placówka kształci młodzież od ponad 60 lat w klasach z przedmiotami wiodącymi takimi jak: informatyka, fizyka, biologia, chemia, matematyka czy też przedmioty humanistyczne. Licea Poznań znane są ze swojego wysokiego poziomu nauczania ale to właśnie IX lo w Poznaniu jest jedną z nielicznych szkół w tym rejonie, która przygotuje młodzież do międzynarodowego egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe, który uprawnia do studiowania w krajach niemieckojęzycznych. Szkołą podjęła również współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dzięki, któremu uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach oraz seminariach organizowanych przez uczelnie.

IX lo może pochwalić się wieloma osiągnięciami czy to sportowymi czy też naukowymi, jednym z nich jest bardzo wysoka zdawalność matury co przekłada się na duże zainteresowanie tą szkoła przez przyszłych uczniów. Ale nie tylko dobre przygotowanie do egzaminu dojrzałości przyciąga do tej szkoły. Wysoki poziom nauczania oraz bardzo wiele kół zainteresowania, które pomagają rozwijać wiedzę oraz pasję uczniów pomagają szkole znajdować coraz to większą rzeszę chętnych do uczenia się w jej murach. Dodatkowym atutem placówki są wymiany międzynarodowe ze szkołami z Niemiec czy też Włoch. Sam budynek szkoły znajduje się w dobrej lokalizacji dzięki czemu można tutaj dotrzeć wieloma autobusami oraz tramwajami MPK co daje wygodną komunikacje dla uczniów oraz nauczycieli. IX lo to szkoła bardzo dobrze znana poznaniakom i przez wielu polecana oczywiście znajdą się i tacy, którzy będą narzekać ale z drugiej strony, kto cieszy się na myśl, że trzeba iść do szkoły.